Κλινικές Δοκιμές Skincare Oil Natural2022-03-16T12:27:25+02:00

Κλινικές Δοκιμές – Skincare Oil Natural

Ισχυρισμοί2021-12-07T09:30:57+02:00

Ένας αριθμός κλινικών δοκιμών, δερματικών δοκιμών, δοκιμών σε καταναλωτές και εργαστηριακών δοκιμών έχουν πραγματοποιηθεί με σκοπό να τεκμηριωθούν οι διαφορετικοί ισχυρισμοί σχετικά με το Bio‑Oil Skincare Oil (Natural)[1]0. Οι ισχυρισμοί αυτοί καταγράφονται πιο κάτω και οι μελέτες περιγράφονται με λεπτομέρεια στις επόμενες ενότητες.

–       Βοηθά στη βελτίωση της όψης νέων και παλαιότερων ουλών (proDERM 2020).

–       Βοηθά στη μείωση της πιθανότητας του σχηματισμού των ραγάδων και βοηθά στη βελτίωση της όψης των ραγάδων (proDERM 2020).

–       Βοηθά στη βελτίωση της ανομοιόμορφης χροιάς του δέρματος σε ανοικτούς και σκούρους τύπους δέρματος (Stephens & Associates 2020).

–       Βοηθά στη λείανση και τόνωση του γερασμένου και ρυτιδιασμένου δέρματος στο πρόσωπο και στο σώμα και βοηθά στη διατήρηση της υγρασίας (Stephens & Associates 2020).

–       Βοηθά στη βελτίωση της ενυδάτωσης του δέρματος και της λειτουργίας του φραγμού (Complife 2020).

–       Βοηθά στη βελτίωση της εμφάνισης του ξηρού δέρματος (Complife 2020).

–       Δεν προκαλεί φαγέσωρες (Complife 2020).

–       Κατάλληλο για ευαίσθητο δέρμα (Complife 2020).

–       Γρήγορα και εύκολα απορροφήσιμο (proDERM 2020).

–       Αδιαπερατότητα (Rigano 2020).

10. Με την πάροδο των χρόνων η κοσμητολογία έχει προχωρήσει και η βιομηχανία της ομορφιάς έχει εξελιχθεί. Ως εκ τούτου, τα προϊόντα κάνουν ολοένα και μεγαλύτερους ισχυρισμούς σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους. Για να προστατέψουν τους καταναλωτές, οι φορείς ελέγχου διαφήμισης εξετάζουν τέτοιους ισχυρισμούς, διασφαλίζοντας ότι μπορούν να αποδειχθούν σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτούς κώδικες πρακτικής. Στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτούνται κλινικές μελέτες ώστε να τεκμηριωθούν οι ισχυρισμοί.

Μελέτη ουλών, 20202021-12-07T09:33:35+02:00

Κέντρο Δοκιμών

proDERM Institute for Applied Dermatological Research, Hamburg, Germany.

Σκοπός

Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του Bio‑Oil Skincare Oil (Natural) στη βελτίωση της όψης των ουλών.

Δείγμα

Υποκείμενα: 40 γυναίκες διαφορετικών εθνικοτήτων. Ηλικία ουλής: πρόσφατα σχηματισμένες – μέχρι τριών ετών. Τοποθεσία ουλής: πρόσωπο ή σώμα εξαιτίας μεγάλων αμυχών, κοψιμάτων ή χειρουργικών ουλών. Ηλικία συμμετεχόντων: από 18 μέχρι 65.

Μεθοδολογία

Τυφλοποίηση του αξιολογητή, τυχαιοποιημένη αξιολόγηση εικόνας, μελέτη ανοιχτής ετικέτας/επισήµανσης.

Η ένταξη των υποκειμένων πραγματοποιήθηκε από δερματολόγο χρησιμοποιώντας την κλίμακα αξιολόγησης POSAS (Patient and Observer Scar Assessment Scale). Το Bio-Oil Skincare Oil (Natural) εφαρμοζόταν δύο φορές την ημέρα για 8 εβδομάδες, κάνοντας απαλό μασάζ με κυκλικές κινήσεις στην καθορισμένη ουλή και στο περιβάλλον δέρμα. Η εφαρμογή πραγματοποιήθηκε υπό επίβλεψη σε τακτά διαστήματα. Ο κύριος στόχος ήταν να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα του προϊόντος στο δέρμα μέσω της κλίμακας αξιολόγησης POSAS κατά την έναρξη και στις 2, 4 και 8 εβδομάδες. Περαιτέρω παράμετροι που διερευνήθηκαν στο τέλος της μελέτης περιλάμβαναν αξιολόγηση της εικόνας του αισθητικού αποτελέσματος από 6 εκπαιδευμένους αξιολογητές και τα ίδια τα υποκείμενα, και απόκλιση χρώματος δέρματος των ουλών, όπως μετρήθηκε με Χρωματόμετρο, σε σχέση με το περιβάλλον δέρμα.


Αποτέλεσμα

Το Bio‑Oil Skincare Oil (Natural) είναι αποτελεσματικό στη βελτίωση της όψης των ουλών. Μια στατιστικά σημαντική βελτίωση στην κλίμακα αξιολόγησης POSAS (λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές και υποκειμενικές αξιολογήσεις των κλιμάκων OSAS και PSAS) έγινε εμφανής στο 94% των υποκειμένων, μετά από μόνο 2 εβδομάδες. Μετά από 8 εβδομάδες το 100% των υποκειμένων σημείωσε σημαντική βελτίωση, με το εύρος της βελτίωσης να ξεπερνά το διπλάσιο αυτής που σημειώθηκε στις 2 εβδομάδες. Μια συνεχής και σημαντική βελτίωση στην κλίμακα αξιολόγησης POSAS σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της μελέτης.

Μελέτη ραβδώσεων, 20202021-12-07T09:37:36+02:00

Κέντρο Δοκιμών

proDERM Institute for Applied Dermatological Research, Hamburg, Germany.

 

Σκοπός

Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του Bio‑Oil Skincare Oil (Natural) στη βελτίωση της όψης των ραβδώσεων.

 

Δείγμα

Υποκείμενα: 36 γυναίκες διαφορετικών εθνικοτήτων. Αιτίες ραβδώσεων: Διαφορετικές (μεταγεννητική περίοδος, αύξηση βάρους, προπόνηση με βάρη ή εφηβική ανάπτυξη). Τοποθεσία ραβδώσεων: κοιλιά, μπράτσα, μηροί και γοφοί. Ηλικία συμμετεχόντων: από 18 μέχρι 65.

 


Μεθοδολογία

Τυφλοποίηση του αξιολογητή, τυχαιοποιημένη αξιολόγηση εικόνας, μελέτη ανοιχτής ετικέτας/επισήµανσης.

Η ένταξη των υποκειμένων πραγματοποιήθηκε από ιατρό σύμφωνα με το Mallol Score. Το Bio-Oil Skincare Oil (Natural) εφαρμοζόταν δύο φορές την ημέρα για 8 εβδομάδες, κάνοντας απαλό μασάζ με κυκλικές κινήσεις στις καθορισμένες ραβδώσεις και στο περιβάλλον δέρμα. Η εφαρμογή πραγματοποιήθηκε υπό επίβλεψη σε τακτά διαστήματα. Ο κύριος στόχος ήταν να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα του προϊόντος στο δέρμα μέσω της κλίμακας αξιολόγησης POSAS κατά την έναρξη και στις 2, 4 και 8 εβδομάδες. Μία ακόμη παράμετρος διερευνήθηκε στο τέλος της μελέτης και περιλάμβανε αξιολόγηση της εικόνας του αισθητικού αποτελέσματος από 6 εκπαιδευμένους αξιολογητές και από τα ίδια τα υποκείμενα.

 

Αποτέλεσμα

Το Bio‑Oil Skincare Oil (Natural) είναι αποτελεσματικό στη βελτίωση της όψης των ραβδώσεων. Μια στατιστικά σημαντική βελτίωση στην κλίμακα αξιολόγησης POSAS (λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές και υποκειμενικές εξετάσεις των κλιμάκων OSAS και PSAS) ήταν εμφανής στο 71% των υποκειμένων, μετά από μόνο 2 εβδομάδες. Μετά από 8 εβδομάδες το 97% των υποκειμένων σημείωσε σημαντική βελτίωση, με το εύρος της βελτίωσης να είναι 5 φορές μεγαλύτερο από αυτό που σημειώθηκε στις 2 εβδομάδες. Μια συνεχής και σημαντική βελτίωση στην κλίμακα αξιολόγησης POSAS σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της μελέτης.

Μελέτη για την ανομοιόμορφη χροιά δέρματος, 20202021-12-07T09:56:08+02:00

Κέντρο Δοκιμών

Thomas J. Stephens & Associates, Inc., Texas, United States of America

Σκοπός

Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του Bio Oil Skincare Oil (Natural) στη βελτίωση της όψης της ανομοιόμορφης χροιάς δέρματος και της διάστικτης μελάγχρωσης όταν χρησιμοποιείται από γυναίκες με ήπια προς μέτρια φωτογήρανση στο δέρμα, στην περιοχή του προσώπου και του λαιμού.

Δείγμα

Υποκείμενα: 64 γυναίκες συμμετέχοντες διαφορετικών εθνικοτήτων με κλινικά προσδιορισμένη ήπια προς μέτρια φωτογήρανση στο πρόσωπο και στον λαιμό. Η ομάδα που έλαβε θεραπεία με Bio Oil Skincare Oil (Natural) περιλάμβανε 32 υποκείμενα, και η ομάδα που δεν έλαβε θεραπεία επίσης 32 υποκείμενα. Ηλικία συμμετεχόντων: από 30 μέχρι 70.

Μεθοδολογία

Τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, αποτελεσματικότητα τυφλή ως προς τον αξιολογητή. Τα υποκείμενα συμμετείχαν σε αρχικό έλεγχο αξιολόγησης που ακολουθήθηκε από περίοδο έκπλυσης μίας εβδομάδας. Στην ομάδα που λάμβανε θεραπεία, το Bio-Oil Skincare Oil (Natural) εφαρμοζόταν στο πρόσωπο και τον λαιμό δύο φορές την ημέρα για 16 εβδομάδες, ενώ η πρώτη εφαρμογή έγινε υπό επίβλεψη κατά την αρχική επίσκεψη. Οι κλινικές αξιολογήσεις πραγματοποιήθηκαν κατά τις εβδομάδες 0, 2, 4 και 16. Τα υποκείμενα βαθμολογήθηκαν κλινικά στο συνολικό πρόσωπο και τον λαιμό για ανομοιόμορφη χροιά δέρματος και διάστικτη μελάγχρωση. Λήφθηκαν ψηφιακές φωτογραφίες από το πρόσωπο και τον λαιμό του κάθε υποκειμένου, πραγματοποιήθηκε βαθμολόγηση των φωτογραφιών μετά την ολοκλήρωση της μελέτης.

Αποτέλεσμα

Το Bio Oil Skincare Oil (Natural) είναι αποτελεσματικό στη βελτίωση της όψης της ανομοιόμορφης χροιάς δέρματος και της διάστικτης μελάγχρωσης σε δέρμα με φωτογήρανση. Μετά από 16 εβδομάδες επιτεύχθηκε ένα στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα και για τις δυο παραμέτρους στο πρόσωπο και στον λαιμό, σύμφωνα με κλινική και φωτογραφική βαθμολόγηση.
Μετά από 16 εβδομάδες το 61% και το 57% των υποκειμένων που έλαβαν θεραπεία με Bio Oil Skincare Oil (Natural) σημείωσαν σημαντική στατιστικά βελτίωση σχετικά με την ανομοιόμορφη χροιά δέρματος και τη διάστικτη μελάγχρωση αντίστοιχα.

Μελέτη για το γερασμένο δέρμα, 20202021-12-07T09:58:06+02:00

Δοκιμαστικό κέντρο

 

Thomas J. Stephens & Associates, Inc., Texas, United States of America.

 

Μελέτη 1: Πρόσωπο και λαιμός

 

Σκοπός

Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του Bio-Oil Skincare Oil (Natural)  όταν χρησιμοποιείται από γυναίκες με ήπια έως μέτρια φωτογήρανση στο πρόσωπο και στον λαιμό.

 

Δείγμα

Υποκείμενα: 64 γυναίκες συμμετέχοντες διαφορετικών εθνικοτήτων με κλινικά καθορισμένη ήπια έως μέτρια φωτογήρανση, στο πρόσωπο και στον λαιμό. Η ομάδα που έλαβε θεραπεία με  Bio‑Oil Skincare Oil (Natural) περιλάμβανε 32 υποκείμενα, και η ομάδα που δεν έλαβε θεραπεία περιλάμβανε επίσης 32 υποκείμενα. Ηλικία συμμετεχόντων: από 30 μέχρι 70.

 

Μεθοδολογία

Τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, αποτελεσματικότητα τυφλή ως προς τον αξιολογητή. Τα υποκείμενα συμμετείχαν σε ένα αρχικό έλεγχο αξιολόγησης ο οποίος ακολουθήθηκε από περίοδο έκπλυσης μίας εβδομάδας. Στην ομάδα που λάμβανε θεραπεία, το Bio‑Oil Skincare Oil (Natural) εφαρμοζόταν στο πρόσωπο και στον λαιμό δυο φορές ημερησίως για 16 εβδομάδες, η πρώτη εφαρμογή έγινε υπό επίβλεψη κατά την αρχική επίσκεψη. Έγιναν κλινικές αξιολογήσεις κατά τις εβδομάδες 0, 2, 4 και 16.  Τα υποκείμενα βαθμολογήθηκαν κλινικά στο συνολικό πρόσωπο και στον λαιμό για τις πιο κάτω παραμέτρους αποτελεσματικότητας: λεπτές γραμμές, χονδροειδείς ρυτίδες,  οπτική τραχύτητα/λειότητα, αίσθηση τραχύτητας/λειότητας,  διάστικτη μελάγχρωση, ανομοιόμορφη χροιά δέρματος,  σαφήνεια (θαμπάδα),  οπτική σφυγηλότητα και συνολική αξιολόγηση της όψης. Επίσης λήφθηκαν ψηφιακές φωτογραφίες του προσώπου και του λαιμού του κάθε υποκειμένου, η βαθμολόγηση των φωτογραφιών πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της μελέτης. Οι φωτογραφίες που λήφθηκαν σε κάθε χρονικό σημείο αξιολογούνταν συνολικά για τις λεπτές γραμμές, τις χονδροειδείς ρυτίδες, τη διάστικτη μελάγχρωση, την ανομοιόμορφη χροιά δέρματος, την σαφήνεια (θαμπάδα), και τη συνολική αξιολόγηση της όψης.

 

Αποτέλεσμα

Το Bio-Oil Skincare Oil (Natural) είναι αποτελεσματικό στη βελτίωση της συνολικής όψης δέρματος με φωτογήρανση στο πρόσωπο και τον λαιμό. Μετά από 16 εβδομάδες,  η ομάδα που έλαβε θεραπεία με Bio-Oil Skincare Oil (Natural)  ξεπέρασε σημαντικά την ομάδα ελέγχου που δεν έλαβε θεραπεία, σε σχέση με όλες τις κλινικές παραμέτρους και τις παραμέτρους αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας με φωτογραφίες. Μετά από 16 εβδομάδες,  το 54% των υποκειμένων που έλαβε θεραπεία με Bio-Oil Skincare Oil (Natural) παρουσίασε μια στατιστικά σημαντική βελτίωση στη συνολική όψη του προσώπου και του λαιμού.

 

Μελέτη 2: Σώμα

 

Σκοπός

Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του Bio-Oil Skincare Oil (Natural) όταν χρησιμοποιείται από γυναίκες με ήπια έως μέτρια φωτογήρανση στο ντεκολτέ, στο κάτω μέρος του ποδιού (κνήμη) και στο μπράτσο.

 

Δείγμα

Υποκείμενα: 64 γυναίκες συμμετέχοντες διαφορετικών εθνικοτήτων με κλινικά καθορισμένη ήπια έως μέτρια φωτογήρανση στο πρόσωπο και στον λαιμό. 32 υποκείμενα έλαβαν θεραπεία με Bio-Oil Skincare Oil (Natural), ενώ 32 υποκείμενα δεν έλαβαν θεραπεία. Ηλικία συμμετεχόντων: από 30 μέχρι 70.

 

Μεθοδολογία

Τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, αποτελεσματικότητα τυφλή ως προς τον βαθμολογητή. Τα υποκείμενα συμμετείχαν σε ένα αρχικό έλεγχο αξιολόγησης ο οποίος ακολουθήθηκε από περίοδο έκπλυσης μίας εβδομάδας. Στην ομάδα που έλαβε θεραπεία, το Bio-Oil Skincare Oil (Natural) εφαρμοζόταν στο ντεκολτέ, στο κάτω μέρος των ποδιών (κνήμη) και στα μπράτσα δυο φορές ημερησίως για 16 εβδομάδες. Η πρώτη εφαρμογή γινόταν υπό επίβλεψη κατά την αρχική επίσκεψη. Έγιναν κλινικές αξιολογήσεις κατά τις εβδομάδες 0, 2, 4 και 16. Τα υποκείμενα βαθμολογήθηκαν κλινικά, ξεχωριστά στο ντεκολτέ, στο κάτω μέρος των ποδιών (κνήμες) και στα μπράτσα για τις πιο κάτω παραμέτρους αποτελεσματικότητας: οπτική τραχύτητα/λειότητα, αίσθηση τραχύτητας/λειότητας, ξηρότητα/ξηροδερμία, πτυχωτή υφή και συνολική αξιολόγηση της όψης. 

Αποτέλεσμα

Το Bio-Oil Skincare Oil (Natural) είναι αποτελεσματικό στη βελτίωση της συνολικής όψης του φωτογηρασμένου δέρματος στο σώμα. Μετά από 2 εβδομάδες, η ομάδα που έλαβε θεραπεία με Bio-Oil Skincare Oil (Natural) ξεπέρασε κατά πολύ την ομάδα ελέγχου που δεν έλαβε θεραπεία, σχετικά με όλες τις κλινικά βαθμολογημένες παραμέτρους αξιολόγησης. Μετά από 16 εβδομάδες, το 82% , το 93% και το 71% των υποκειμένων που έλαβε θεραπεία με Bio-Oil Skincare Oil παρουσίασαν αντίστοιχα μια στατιστικά σημαντική βελτίωση στη συνολική όψη του ντεκολτέ, στο κάτω μέρος των ποδιών (κνήμες) και στα μπράτσα.

Μελέτη για αφυδατωμένο δέρμα, 20202021-12-07T10:02:58+02:00

Δοκιμαστικό κέντρο

Complife Italia S.r.l, Italy.

Μελέτη 1: Ενυδάτωση κεράτινης στιβάδας και λειτουργία φραγμού

Σκοπός

Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα μίας μόνο εφαρμογής με Bio-Oil Skincare Oil (Natural) για να βελτιωθεί η ενυδάτωση της κεράτινης στιβάδας και η λειτουργία του φραγμού.

Δείγμα

Υποκείμενα: 40 γυναίκες συμμετέχοντες διαφορετικών εθνικοτήτων. Πειραματικός τόπος: δοκιμή προϊόντος που εφαρμόστηκε στο εσωτερικό του πήχη όλων των υποκειμένων. Ηλικία συμμετεχόντων: 18 και άνω.

Μεθοδολογία

Τυχαιοποιημένη, τυφλή και ελεγχόμενη μελέτη. Η αξιολόγηση της ενυδάτωσης του δέρματος με Corneometer, αξιολόγηση της λειτουργίας φραγμού με Tewameter. Οι συμμετέχοντες έπλυναν με σαπούνι τον πήχη τους 2 ώρες πριν γίνουν οι μετρήσεις, για να προκληθεί ξηρότητα στο δέρμα. Έγιναν βασικές μετρήσεις. Έπειτα, το Bio-Oil Skincare Oil (Natural) εφαρμόστηκε σε περιοχή στο εσωτερικό του πήχη όλων των υποκειμένων. Οι μετρήσεις έγιναν ξανά αμέσως μετά την εφαρμογή του προϊόντος καθώς και μετά από μία και δυο ώρες αργότερα, πριν και αφότου αφαιρεθεί το προϊόν. Είχαν γίνει επίσης μετρήσεις, σε όλα τα χρονικά σημεία, σε περιοχή ελέγχου όπου δεν έγινε θεραπεία.

Αποτέλεσμα

Η θεραπεία με Bio-Oil Skincare Oil (Natural) είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση της ενυδάτωσης του δέρματος και σημαντική μείωση της διαδερμικής απώλειας νερού (ένας δείχτης βελτίωσης της κατάστασης του φραγμού του δέρματος) σε κάθε πειραματικό έλεγχο, σε σύγκριση με το αφυδατωμένο δέρμα.

Μελέτη 2: Όψη ξηρού δέρματος

Σκοπός

Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του Bio-Oil Skincare Oil (Natural) στη βελτίωση της εμφάνισης της ξηροδερμίας.

Δείγμα

Υποκείμενα: 25 καυκάσιες γυναίκες συμμετέχοντες που παρουσιάζουν κλινικά αποδεδειγμένη ξηρή/πολύ ξηρή αποφολίδωση δέρματος στο ύψος της εξωτερικής κνήμης. Πειραματικός τόπος: δοκιμή προϊόντος που εφαρμόστηκε στο εξωτερικό του κάτω μέρους του ποδιού (κνήμη) όλων των υποκειμένων. Ηλικία συμμετεχόντων: 25 – 65 ετών.

Μεθοδολογία

Τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή και ελεγχόμενη κλινική και ενόργανη μελέτη. Οι κλινικές αξιολογήσεις του ξηρού δέρματος πραγματοποιήθηκαν από αξιολογητή εκπαιδευμένο στην οπτική αξιολόγηση, αξιολόγηση της ενυδάτωσης του δέρματος με Corneometer και αξιολόγηση της λειτουργίας φραγμού με Tewameter. Οι συμμετέχοντες έπλεναν τα πόδια τους με σαπούνι, κατά τη διάρκεια 7 ημερών, για να προκληθεί ξηρότητα στο δέρμα. Έγιναν βασικές ενόργανες μετρήσεις. Το Bio-Oil Skincare Oil (Natural) εφαρμοζόταν 2 φορές την ημέρα. Οι κλινικές και ενόργανες αξιολογήσεις έγιναν κατά την 1η και 3η ημέρα. Είχαν γίνει επίσης αξιολογήσεις, σε όλα τα χρονικά σημεία, σε περιοχή ελέγχου όπου δεν έγινε θεραπεία.

Αποτέλεσμα

Η θεραπεία με Bio-Oil Skincare Oil (Natural) είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση της ενυδάτωσης του δέρματος και σημαντική μείωση της διαδερμικής απώλειας νερού (ένας δείχτης βελτίωσης της κατάστασης του φραγμού του δέρματος) σε κάθε πειραματικό έλεγχο, σε σύγκριση με το αφυδατωμένο δέρμα. Τα ενόργανα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν με την κλινική ανάλυση της ξηρότητας του δέρματος, που διενήργησε ο δερματολόγος.

Συνδυασμένο Αποτέλεσμα Μελετών

Η σημαντική βελτίωση στην εμφάνιση της ξηροδερμίας, με θεραπεία με Bio Oil Skincare Oil (Natural), που σημειώθηκε στη 2η μελέτη επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της ανακούφισης του ξηρού και αφυδατωμένου δέρματος. Αυτό επίσης ενισχύεται με τις βελτιώσεις που παρατηρήθηκαν και στις 2 μελέτες και σχετίζονται με τη λειτουργία φραγμού της κεράτινης στιβάδας και τις διαδερμικής απώλειας νερού.

Δερματικές εξετάσεις

6.3.1. Δοκιμή σε ευαίσθητο δέρμα, 2020

Δοκιμαστικό κέντρο

Complife Italia S.r.l, Italy.

Σκοπός

Να αξιολογηθεί το ενδεχόμενο το Bio-Oil Skincare Oil (Natural) να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα.

Δείγμα

25 συμμετέχοντες, 3 άνδρες και 22 γυναίκες, όλοι με ευαίσθητο δέρμα σύμφωνα με το διαγνωστικό τεστ “lactic acid stinging test”. Ηλικία συμμετεχόντων: από 18 μέχρι 70.

Μεθοδολογία

Ελεγχόμενη μελέτη. Αξιολογήθηκαν δυο περιοχές: η περιοχή στην οποία έγινε αρνητικός έλεγχος (απιονισμένο νερό) και η περιοχή στην οποία εφαρμόστηκε το Bio-Oil Skincare Oil (Natural). Τα δοκιμαστικά προϊόντα εφαρμόστηκαν στις πλάτες των συμμετεχόντων, σε επαφή με την επιφάνεια του δέρματος, με τη χρήση του Finn chamber, για περίοδο 48 ωρών. Οι αντιδράσεις στο δέρμα αξιολογήθηκαν υπό την επίβλεψη δερματολόγου, για να εξετάσει τον ερεθισμό στο δέρμα στα 15 λεπτά, στη 1 ώρα και στις 24 ώρες μετά την αφαίρεση του επιθέματος. Οι αντιδράσεις στο δέρμα βαθμολογήθηκαν σε κλίμακα 0-4 (το 0 σήμαινε πως δεν παρουσιάστηκε ερύθημα, οίδημα ή άλλα είδη δερματικών ερεθισμών, και το 4 σήμαινε πως παρουσιάστηκε σημαντικό ερύθημα και οίδημα, με εκτεταμένο πρήξιμο και σκούρα κόκκινη όψη πέρα από την περιοχή όπου έγινε η εφαρμογή.Αποτέλεσμα

Η ανοχή του δέρματος στο Bio-Oil Skincare Oil (Natural) χαρακτηρίστηκε ως «μη ερεθιστική».

Μελέτη μη-φαγεσωρογόνων προϊόντων, 20202021-12-07T10:04:00+02:00

Δοκιμαστικό κέντρο

Complife Italia S.r.l, Italy.

Σκοπός

Να εξετασθεί αν το Bio-Oil Skincare Oil (Natural) μπορεί να προκαλέσει ακμή και φαγέσωρες.

Δείγμα

Υποκείμενα: 20 συμμετέχοντες, 14 γυναίκες και 6 άνδρες από διαφορετικές εθνικότητες με δέρμα επιρρεπές στην ακμή. Ηλικία συμμετεχόντων: από 18 μέχρι 65.

Μεθοδολογία

Ελεγχόμενη μελέτη. Το προϊόν εφαρμόστηκε σε ένα δίσκο από διηθητικό χαρτί στην περιοχή της άνω πλάτης των συμμετεχόντων. Τα επιθέματα παρέμειναν στην ίδια θέση για 48 – 72 ώρες, αφαιρέθηκαν και εφαρμόστηκαν ξανά. Συνολικά τοποθετήθηκαν 12 επιθέματα για 4 συνεχόμενες εβδομάδες. Αξιολογήθηκαν τρεις περιοχές συγκρίνοντας τον αρνητικό έλεγχο (απιονισμένο νερό), το δοκιμαστικό προϊόν (Bio-Oil Skincare Oil (Natural)) και τον θετικό έλεγχο (αλκοόλη λανολίνης, ένα γνωστό φαγεσωρογόνο προϊόν). Οι δερματικές αντιδράσεις αξιολογήθηκαν κλινικά, υπό την επίβλεψη δερματολόγου, 15 λεπτά μετά την αφαίρεση του κάθε επιθέματος για να συγκριθεί η παρουσία των φαγεσώρων πριν και μετά την εφαρμογή του προϊόντος.Αποτέλεσμα

Το Bio-Oil Skincare Oil φάνηκε να είναι μη φαγεσωρογόνο. Η περιοχή στην οποία εφαρμόστηκε το Bio-Oil Skincare Oil (Natural) δεν έδειξε κάποια σημαντική διαφορά συγκριτικά με την περιοχή αρνητικού ελέγχου. Ο θετικός έλεγχος προκάλεσε ακμή.

Μελέτη Απορροφητικότητας, 20202021-12-07T10:05:02+02:00

Κέντρο Δοκιμών

proDERM Institute for Applied Dermatological Research, Hamburg, Germany.

Σκοπός

Να αξιολογηθεί ο ρυθμός απορροφητικότητας του Bio-Oil Skincare Oil (Natural) έπειτα από τυποποιημένη εφαρμογή και εντριβή.

Δείγμα

Υποκείμενα: 100 συμμετέχοντες (74 γυναίκες και 26 άνδρες). Πειραματικός τόπος: τα δοκιμαστικά προϊόντα εφαρμόστηκαν στο εσωτερικό του πήχη όλων των συμμετεχόντων.

Μεθοδολογία

Διπλή-τυφλή, τυχαιοποιημένη και ελεγχόμενη. Εφαρμόστηκε Bio-Oil Skincare Oil (Natural) και λάδι αναφοράς σε συγκεκριμένες περιοχές δοκιμών στο εσωτερικό του πήχη όλων των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες έκαναν εντριβές με το κάθε δοκιμαστικό προϊόν για 1 λεπτό το καθένα. Έπειτα βαθμολόγησαν την απορρόφηση των προϊόντων σε κλίμακα με 5 βαθμούς από «πολύ αργή απορρόφηση» μέχρι «πολύ γρήγορη απορρόφηση».

Αποτέλεσμα

Η απορροφητικότητα του Bio-Oil Skincare Oil (Natural) στο δέρμα αξιολογήθηκε ως «πολύ γρήγορη» ή «γρήγορη» από την πλειοψηφία (64%) των συμμετεχόντων.

Μελέτη Φιλμογενών Παραγόντων, 20202021-12-07T10:06:54+02:00

Κέντρο Δοκιμών

Rigano Laboratories, Milan, Italy.

Σκοπός

Να αξιολογηθεί αν το Bio-Oil Skincare Oil (Natural) παρουσιάζει παρόμοιο ποσοστό αδιαπερατότητας συγκριτικά με το εμβρυικό σμήγμα (vernix caseosa).

Μεθοδολογία

Γνωστές ποσότητες νερού τοποθετήθηκαν μέσα σε ποτήρια καλυμμένα με ημι-διαπερατή μεμβράνη που ονομάζεται Vitro-Skin™, η οποία μιμείται τις ιδιότητες της επιφάνειας του ανθρώπινου δέρματος. Εφαρμόστηκαν στη μεμβράνη ίσες ποσότητες από εμβρυικό σμήγμα (vernix caseosa) και Bio-Oil Skincare Oil (Natural) και καταμετρήθηκε ο ρυθμός απώλειας νερού από το ποτήρι κατά το πέρασμα του χρόνου. Αυτό συγκρίθηκε με τον ρυθμό απώλειας νερού χωρίς να υπάρχει κάποιο προϊόν στη μεμβράνη. Υπολογίστηκε ο ρυθμός μεταφοράς υδρατμού για κάθε προϊόν και αποδόθηκε σε g/m2/h.Αποτέλεσμα

Το Bio-Oil Skincare Oil (Natural) παρουσίασε ένα πολύ παρόμοιο ποσοστό αδιαπερατότητας συγκριτικά με το εμβρυικό σμήγμα (vernix caseosa) καταγράφοντας 24.9 σε σύγκριση με εμβρυακό σμήγμα που κατέγραψε 27.1.

Go to Top