Κέντρο Δοκιμών

proDERM Institute for Applied Dermatological Research, Hamburg, Germany.

Σκοπός

Να αξιολογηθεί ο ρυθμός απορροφητικότητας του Bio-Oil Skincare Oil (Natural) έπειτα από τυποποιημένη εφαρμογή και εντριβή.

Δείγμα

Υποκείμενα: 100 συμμετέχοντες (74 γυναίκες και 26 άνδρες). Πειραματικός τόπος: τα δοκιμαστικά προϊόντα εφαρμόστηκαν στο εσωτερικό του πήχη όλων των συμμετεχόντων.

Μεθοδολογία

Διπλή-τυφλή, τυχαιοποιημένη και ελεγχόμενη. Εφαρμόστηκε Bio-Oil Skincare Oil (Natural) και λάδι αναφοράς σε συγκεκριμένες περιοχές δοκιμών στο εσωτερικό του πήχη όλων των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες έκαναν εντριβές με το κάθε δοκιμαστικό προϊόν για 1 λεπτό το καθένα. Έπειτα βαθμολόγησαν την απορρόφηση των προϊόντων σε κλίμακα με 5 βαθμούς από «πολύ αργή απορρόφηση» μέχρι «πολύ γρήγορη απορρόφηση».

Αποτέλεσμα

Η απορροφητικότητα του Bio-Oil Skincare Oil (Natural) στο δέρμα αξιολογήθηκε ως «πολύ γρήγορη» ή «γρήγορη» από την πλειοψηφία (64%) των συμμετεχόντων.