Δοκιμαστικό κέντρο

Complife Italia S.r.l, Italy.

Μελέτη 1: Ενυδάτωση κεράτινης στιβάδας και λειτουργία φραγμού

Σκοπός

Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα μίας μόνο εφαρμογής με Bio-Oil Skincare Oil (Natural) για να βελτιωθεί η ενυδάτωση της κεράτινης στιβάδας και η λειτουργία του φραγμού.

Δείγμα

Υποκείμενα: 40 γυναίκες συμμετέχοντες διαφορετικών εθνικοτήτων. Πειραματικός τόπος: δοκιμή προϊόντος που εφαρμόστηκε στο εσωτερικό του πήχη όλων των υποκειμένων. Ηλικία συμμετεχόντων: 18 και άνω.

Μεθοδολογία

Τυχαιοποιημένη, τυφλή και ελεγχόμενη μελέτη. Η αξιολόγηση της ενυδάτωσης του δέρματος με Corneometer, αξιολόγηση της λειτουργίας φραγμού με Tewameter. Οι συμμετέχοντες έπλυναν με σαπούνι τον πήχη τους 2 ώρες πριν γίνουν οι μετρήσεις, για να προκληθεί ξηρότητα στο δέρμα. Έγιναν βασικές μετρήσεις. Έπειτα, το Bio-Oil Skincare Oil (Natural) εφαρμόστηκε σε περιοχή στο εσωτερικό του πήχη όλων των υποκειμένων. Οι μετρήσεις έγιναν ξανά αμέσως μετά την εφαρμογή του προϊόντος καθώς και μετά από μία και δυο ώρες αργότερα, πριν και αφότου αφαιρεθεί το προϊόν. Είχαν γίνει επίσης μετρήσεις, σε όλα τα χρονικά σημεία, σε περιοχή ελέγχου όπου δεν έγινε θεραπεία.

Αποτέλεσμα

Η θεραπεία με Bio-Oil Skincare Oil (Natural) είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση της ενυδάτωσης του δέρματος και σημαντική μείωση της διαδερμικής απώλειας νερού (ένας δείχτης βελτίωσης της κατάστασης του φραγμού του δέρματος) σε κάθε πειραματικό έλεγχο, σε σύγκριση με το αφυδατωμένο δέρμα.

Μελέτη 2: Όψη ξηρού δέρματος

Σκοπός

Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του Bio-Oil Skincare Oil (Natural) στη βελτίωση της εμφάνισης της ξηροδερμίας.

Δείγμα

Υποκείμενα: 25 καυκάσιες γυναίκες συμμετέχοντες που παρουσιάζουν κλινικά αποδεδειγμένη ξηρή/πολύ ξηρή αποφολίδωση δέρματος στο ύψος της εξωτερικής κνήμης. Πειραματικός τόπος: δοκιμή προϊόντος που εφαρμόστηκε στο εξωτερικό του κάτω μέρους του ποδιού (κνήμη) όλων των υποκειμένων. Ηλικία συμμετεχόντων: 25 – 65 ετών.

Μεθοδολογία

Τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή και ελεγχόμενη κλινική και ενόργανη μελέτη. Οι κλινικές αξιολογήσεις του ξηρού δέρματος πραγματοποιήθηκαν από αξιολογητή εκπαιδευμένο στην οπτική αξιολόγηση, αξιολόγηση της ενυδάτωσης του δέρματος με Corneometer και αξιολόγηση της λειτουργίας φραγμού με Tewameter. Οι συμμετέχοντες έπλεναν τα πόδια τους με σαπούνι, κατά τη διάρκεια 7 ημερών, για να προκληθεί ξηρότητα στο δέρμα. Έγιναν βασικές ενόργανες μετρήσεις. Το Bio-Oil Skincare Oil (Natural) εφαρμοζόταν 2 φορές την ημέρα. Οι κλινικές και ενόργανες αξιολογήσεις έγιναν κατά την 1η και 3η ημέρα. Είχαν γίνει επίσης αξιολογήσεις, σε όλα τα χρονικά σημεία, σε περιοχή ελέγχου όπου δεν έγινε θεραπεία.

Αποτέλεσμα

Η θεραπεία με Bio-Oil Skincare Oil (Natural) είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση της ενυδάτωσης του δέρματος και σημαντική μείωση της διαδερμικής απώλειας νερού (ένας δείχτης βελτίωσης της κατάστασης του φραγμού του δέρματος) σε κάθε πειραματικό έλεγχο, σε σύγκριση με το αφυδατωμένο δέρμα. Τα ενόργανα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν με την κλινική ανάλυση της ξηρότητας του δέρματος, που διενήργησε ο δερματολόγος.

Συνδυασμένο Αποτέλεσμα Μελετών

Η σημαντική βελτίωση στην εμφάνιση της ξηροδερμίας, με θεραπεία με Bio Oil Skincare Oil (Natural), που σημειώθηκε στη 2η μελέτη επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της ανακούφισης του ξηρού και αφυδατωμένου δέρματος. Αυτό επίσης ενισχύεται με τις βελτιώσεις που παρατηρήθηκαν και στις 2 μελέτες και σχετίζονται με τη λειτουργία φραγμού της κεράτινης στιβάδας και τις διαδερμικής απώλειας νερού.

Δερματικές εξετάσεις

6.3.1. Δοκιμή σε ευαίσθητο δέρμα, 2020

Δοκιμαστικό κέντρο

Complife Italia S.r.l, Italy.

Σκοπός

Να αξιολογηθεί το ενδεχόμενο το Bio-Oil Skincare Oil (Natural) να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα.

Δείγμα

25 συμμετέχοντες, 3 άνδρες και 22 γυναίκες, όλοι με ευαίσθητο δέρμα σύμφωνα με το διαγνωστικό τεστ “lactic acid stinging test”. Ηλικία συμμετεχόντων: από 18 μέχρι 70.

Μεθοδολογία

Ελεγχόμενη μελέτη. Αξιολογήθηκαν δυο περιοχές: η περιοχή στην οποία έγινε αρνητικός έλεγχος (απιονισμένο νερό) και η περιοχή στην οποία εφαρμόστηκε το Bio-Oil Skincare Oil (Natural). Τα δοκιμαστικά προϊόντα εφαρμόστηκαν στις πλάτες των συμμετεχόντων, σε επαφή με την επιφάνεια του δέρματος, με τη χρήση του Finn chamber, για περίοδο 48 ωρών. Οι αντιδράσεις στο δέρμα αξιολογήθηκαν υπό την επίβλεψη δερματολόγου, για να εξετάσει τον ερεθισμό στο δέρμα στα 15 λεπτά, στη 1 ώρα και στις 24 ώρες μετά την αφαίρεση του επιθέματος. Οι αντιδράσεις στο δέρμα βαθμολογήθηκαν σε κλίμακα 0-4 (το 0 σήμαινε πως δεν παρουσιάστηκε ερύθημα, οίδημα ή άλλα είδη δερματικών ερεθισμών, και το 4 σήμαινε πως παρουσιάστηκε σημαντικό ερύθημα και οίδημα, με εκτεταμένο πρήξιμο και σκούρα κόκκινη όψη πέρα από την περιοχή όπου έγινε η εφαρμογή.Αποτέλεσμα

Η ανοχή του δέρματος στο Bio-Oil Skincare Oil (Natural) χαρακτηρίστηκε ως «μη ερεθιστική».