Δοκιμαστικό κέντρο
Photobiology Laboratory of the Medical University of South Africa.

Σκοπός
Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του Bio-Oil Skincare Oil για τη βελτίωση της όψης της ανομοιόμορφης χροιάς δέρματος.

Δείγμα
Υποκείμενα: 30 γυναίκες συμμετέχοντες διαφορετικών εθνικοτήτων. Είδος χρωματισμού: μέλασμα προσώπου. Ηλικία συμμετεχόντων: από 18 μέχρι 55.

Μεθοδολογία
Μονή-τυφλή (ως προς τον αξιολογητή), τυχαιοποιημένη και ελεγχόμενη. Σχεδιασμός μελέτης κατά ζεύγος που επιτρέπει σύγκριση στο ίδιο υποκείμενο. Τα υποκείμενα είχαν αμφίπλευρο χρωματισμό, επιτρέποντας σχεδιασμό μελέτης σχετικό με το μισό πρόσωπο / μισό λαιμό. Το προϊόν εφαρμοζόταν δυο φορές ημερησίως για 12 εβδομάδες στη στοχευμένη περιοχή. Η εφαρμογή γινόταν υπό επίβλεψη ανά τακτά διαστήματα. Έγιναν αξιολογήσεις κατά τις εβδομάδες 0, 4, 8 και 12.

Αποτέλεσμα
Το Bio-Oil Skincare Oil βελτίωσε την όψη της ανομοιόμορφης χροιάς δέρματος στους ανοικτόχρωμους και σκουρόχρωμους τύπους δέρματος. Το 93% των υποκειμένων σημείωσε βελτίωση στην όψη στις 6 βδομάδες. Ο κλινικός ιατρός σημείωσε μεγαλύτερη βελτίωση στους σκουρόχρωμους τύπους δέρματος από την 8η μέχρι την 12η εβδομάδα.