Κέντρο Δοκιμών

Thomas J. Stephens & Associates, Inc., Texas, United States of America

Σκοπός

Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του Bio Oil Skincare Oil (Natural) στη βελτίωση της όψης της ανομοιόμορφης χροιάς δέρματος και της διάστικτης μελάγχρωσης όταν χρησιμοποιείται από γυναίκες με ήπια προς μέτρια φωτογήρανση στο δέρμα, στην περιοχή του προσώπου και του λαιμού.

Δείγμα

Υποκείμενα: 64 γυναίκες συμμετέχοντες διαφορετικών εθνικοτήτων με κλινικά προσδιορισμένη ήπια προς μέτρια φωτογήρανση στο πρόσωπο και στον λαιμό. Η ομάδα που έλαβε θεραπεία με Bio Oil Skincare Oil (Natural) περιλάμβανε 32 υποκείμενα, και η ομάδα που δεν έλαβε θεραπεία επίσης 32 υποκείμενα. Ηλικία συμμετεχόντων: από 30 μέχρι 70.

Μεθοδολογία

Τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, αποτελεσματικότητα τυφλή ως προς τον αξιολογητή. Τα υποκείμενα συμμετείχαν σε αρχικό έλεγχο αξιολόγησης που ακολουθήθηκε από περίοδο έκπλυσης μίας εβδομάδας. Στην ομάδα που λάμβανε θεραπεία, το Bio-Oil Skincare Oil (Natural) εφαρμοζόταν στο πρόσωπο και τον λαιμό δύο φορές την ημέρα για 16 εβδομάδες, ενώ η πρώτη εφαρμογή έγινε υπό επίβλεψη κατά την αρχική επίσκεψη. Οι κλινικές αξιολογήσεις πραγματοποιήθηκαν κατά τις εβδομάδες 0, 2, 4 και 16. Τα υποκείμενα βαθμολογήθηκαν κλινικά στο συνολικό πρόσωπο και τον λαιμό για ανομοιόμορφη χροιά δέρματος και διάστικτη μελάγχρωση. Λήφθηκαν ψηφιακές φωτογραφίες από το πρόσωπο και τον λαιμό του κάθε υποκειμένου, πραγματοποιήθηκε βαθμολόγηση των φωτογραφιών μετά την ολοκλήρωση της μελέτης.

Αποτέλεσμα

Το Bio Oil Skincare Oil (Natural) είναι αποτελεσματικό στη βελτίωση της όψης της ανομοιόμορφης χροιάς δέρματος και της διάστικτης μελάγχρωσης σε δέρμα με φωτογήρανση. Μετά από 16 εβδομάδες επιτεύχθηκε ένα στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα και για τις δυο παραμέτρους στο πρόσωπο και στον λαιμό, σύμφωνα με κλινική και φωτογραφική βαθμολόγηση.
Μετά από 16 εβδομάδες το 61% και το 57% των υποκειμένων που έλαβαν θεραπεία με Bio Oil Skincare Oil (Natural) σημείωσαν σημαντική στατιστικά βελτίωση σχετικά με την ανομοιόμορφη χροιά δέρματος και τη διάστικτη μελάγχρωση αντίστοιχα.