Δοκιμαστικό κέντρο
Thomas J. Stephens & Associates, Inc., Texas, United States of America.

Σκοπός
Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του Bio-Oil Skincare Oil για τη βελτίωση της όψης της ανομοιόμορφης χροιάς δέρματος και των στιγμάτων χρωματισμού όταν χρησιμοποιείται από γυναίκες με ήπια έως μέτρια κατεστραμμένο από το φως (γερασμένο) δέρμα στις περιοχές του προσώπου και του λαιμού.

Δείγμα
Υποκείμενα: 67 γυναίκες συμμετέχοντες διαφορετικών εθνικοτήτων με κλινικά καθορισμένο ήπια έως μέτρια φωτογήρανση, στο πρόσωπο και στον λαιμό. 35 υποκείμενα έλαβαν θεραπεία με Bio-Oil Skincare Oil, ενώ 32 υποκείμενα δεν έλαβαν θεραπεία. Ηλικία συμμετεχόντων: από 30 μέχρι 70.

Μεθοδολογία
Τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, αποτελεσματικότητα τυφλή ως προς τον βαθμολογητή. Τα υποκείμενα συμμετείχαν σε ένα αρχικό έλεγχο αξιολόγησης ο οποίος ακολουθήθηκε από περίοδο έκπλυσης μίας εβδομάδας. Το προϊόν εφαρμοζόταν στο πρόσωπο και στον λαιμό δυο φορές ημερησίως για 12 εβδομάδες. Η εφαρμογή γινόταν υπό επίβλεψη κατά τη βασική επίσκεψη. Έγιναν κλινικές αξιολογήσεις κατά τις εβδομάδες 0, 2, 4, 8 και 12. Τα υποκείμενα αξιολογήθηκαν κλινικά – ξεχωριστά στο πρόσωπο και στον λαιμό για ανομοιόμορφη χροιά δέρματος και στίγματα χρωματισμού.

Αποτέλεσμα
Το Bio-Oil Skincare Oil είναι αποτελεσματικό στη βελτίωση της όψης της ανομοιόμορφης χροιάς δέρματος και των στιγμάτων χρωματισμού σε κατεστραμμένο από το φως (γερασμένο) δέρμα. Μετά από 4 εβδομάδες επιτεύχθηκε ένα σημαντικό στατιστικά αποτέλεσμα και για τις δυο παραμέτρους, για το πρόσωπο και τον λαιμό. Μετά από 12 εβδομάδες, το 86% των υποκειμένων που έλαβε θεραπεία με Bio-Oil Skincare Oil παρουσίασε μια στατιστικά σημαντική βελτίωση στην ανομοιόμορφη χροιά δέρματος στο πρόσωπο, το 71% των υποκειμένων στα στίγματα χρωματισμού στο πρόσωπο, το 69% στην ανομοιόμορφη χροιά δέρματος στον λαιμό και το 69% στα στίγματα χρωματισμού στον λαιμό.