Δοκιμαστικό κέντρο
Photobiology Laboratory of the Medical University of South Africa.

Μελέτη 1: Ενυδάτωση κεράτινης στιβάδας και λειτουργία επιδερμικού φραγμού

Σκοπός
Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα μίας μόνο εφαρμογής Bio-Oil Skincare Oil για να βελτιωθεί η λειτουργία φραγμού της κεράτινης στιβάδας και η ενυδάτωση.

Δείγμα
Υποκείμενα: 40 γυναίκες συμμετέχοντες διαφορετικών εθνικοτήτων. Πειραματικός τόπος: δοκιμή προϊόντων που εφαρμόστηκαν στο εσωτερικό του πήχη όλων των υποκειμένων.

Μεθοδολογία
Η αξιολόγηση της ενυδάτωσης του δέρματος με κερατινόμετρο (Corneometer) ως πρωταρχικό μέτρο, αξιολόγηση της λειτουργίας φραγμού με Vapometer, ως δευτερεύον μέτρο. Οι συμμετέχοντες έπλυναν με σαπούνι τον πήχη τους 2 ώρες πριν γίνουν οι μετρήσεις. Έγιναν βασικές μετρήσεις. Το Bio-Oil Skincare Oil και το λάδι αναφοράς εφαρμόστηκαν σε διαφορετικές περιοχές στο εσωτερικό του πήχη όλων των υποκειμένων. Οι μετρήσεις έγιναν ξανά αμέσως μετά την εφαρμογή του προϊόντος καθώς και 2 ώρες αργότερα, πριν και αφότου αφαιρεθούν τα προϊόντα. Είχαν γίνει επίσης μετρήσεις, σε όλα τα χρονικά σημεία, σε περιοχή ελέγχου όπου δεν έγινε θεραπεία.

Αποτέλεσμα
Μετά την άμεση εφαρμογή, και τα δυο έλαια μείωσαν το TEWL (Transepidermal Water Loss / διαδερμική απώλεια υγρασίας) συγκριτικά με την περιοχή όπου δεν έγινε θεραπεία. Οι αυξημένες αξίες χωρητικότητας στο δέρμα στις 2 ώρες πριν να αφαιρεθεί το προϊόν έδειξαν αυξημένη ενυδάτωση στο δέρμα και για τα 2 έλαια. Δυο ώρες αργότερα, αφότου αφαιρέθηκαν/σκουπίστηκαν τα έλαια από την επιφάνεια του δέρματος, το Bio-Oil Skincare Oil έδειξε περαιτέρω αυξημένες αξίες TEWL (Transepidermal Water Loss / διαδερμική απώλεια υγρασίας) συγκριτικά με το λάδι αναφοράς, υποδηλώνοντας αυξημένη απελευθέρωση υγρασίας και άρα αυξημένη ενυδάτωση του δέρματος.

Μελέτη 2: Όψη ξηρού δέρματος

Σκοπός
Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής Bio-Oil Skincare Oil δυο φορές ημερησίως για απόδοση ενυδάτωσης και ανακούφισης του ξηρού δέρματος.

Δείγμα
Υποκείμενα: 25 καυκάσιες γυναίκες συμμετέχοντες. Πειραματικός τόπος: δοκιμή προϊόντων που εφαρμόστηκαν στο εξωτερικό του κάτω μέρος του ποδιού (κνήμη) όλων των υποκειμένων.

Μεθοδολογία
Χρησιμοποιήθηκε σαπούνι για να προκληθεί ξηρό δέρμα κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 7 ημερών. Το Bio-Oil Skincare Oil και ένα λάδι αναφοράς εφαρμόζονταν 2 φορές ημερησίως. Έγιναν αξιολογήσεις στο δέρμα την πρώτη και τρίτη ημέρα. Έγιναν οπτικές αξιολογήσεις από εκπαιδευμένο βαθμολογητή ο οποίος χρησιμοποίησε μεγεθυντική λάμπα x2. Επίσης, αξιολογούνταν, σε όλα τα χρονικά σημεία, μία ελεγχόμενη περιοχή όπου δεν έγινε θεραπεία.

Αποτέλεσμα
Το Bio-Oil Skincare Oil και το λάδι αναφοράς βελτίωσαν την ξηρότητα του δέρματος συγκριτικά με την περιοχή όπου δεν έγινε θεραπεία. Το Bio-Oil Skincare Oil ήταν στατιστικά ανώτερο την 3η ημέρα. Οι σημαντικές βελτιώσεις στην όψη του δέρματος όπου χρησιμοποιήθηκε το Bio-Oil Skincare Oil για θεραπεία επιβεβαίωσαν την αποτελεσματικότητά του για την ανακούφιση της ξηροδερμίας.