Δοκιμαστικό κέντρο
Thomas J. Stephens & Associates, Inc., Texas, United States of America.

Μελέτη 1: Πρόσωπο και λαιμός

Σκοπός
Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του Bio-Oil Skincare Oil όταν χρησιμοποιείται από γυναίκες με ήπια έως μέτρια κατεστραμμένο από το φως (γερασμένο) δέρμα στο πρόσωπο και στο λαιμό.

Δείγμα
Υποκείμενα: 67 γυναίκες συμμετέχοντες διαφορετικών εθνικοτήτων με κλινικά καθορισμένη ήπια έως μέτρια φωτογήρανση, στο πρόσωπο και στον λαιμό. 35 υποκείμενα έλαβαν θεραπεία με Bio-Oil Skincare Oil, ενώ 32 υποκείμενα δεν έλαβαν θεραπεία. Ηλικία συμμετεχόντων: από 30 μέχρι 70.

Μεθοδολογία
Τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, αποτελεσματικότητα τυφλή ως προς τον βαθμολογητή. Τα υποκείμενα συμμετείχαν σε ένα αρχικό έλεγχο αξιολόγησης ο οποίος ακολουθήθηκε από περίοδο έκπλυσης μίας εβδομάδας. Το προϊόν εφαρμοζόταν στο πρόσωπο και στον λαιμό δυο φορές ημερησίως για 12 εβδομάδες. Η εφαρμογή γινόταν υπό επίβλεψη κατά τη βασική επίσκεψη. Έγιναν κλινικές αξιολογήσεις κατά τις εβδομάδες 0, 2, 4, 8 και 12. Τα υποκείμενα βαθμολογήθηκαν κλινικά, ξεχωριστά στο πρόσωπο και στον λαιμό για τις πιο κάτω παραμέτρους αποτελεσματικότητας: συνολική εμφάνιση, λεπτές γραμμές, χονδροειδείς ρυτίδες, στίγματα χρωματισμού, ανομοιόμορφη χροιά δέρματος, οπτική τραχύτητα/λειότητα, αίσθηση τραχύτητας/λειότητας, σφριγηλή όψη, και λάμψη (θαμπάδα).

Αποτέλεσμα
Το Bio-Oil Skincare Oil είναι αποτελεσματικό στη βελτίωση της συνολικής όψης του κατεστραμμένου από το φως (γερασμένο) δέρματος στο πρόσωπο και στον λαιμό. Μετά από 8 εβδομάδες επιτεύχθηκε ένα στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα για όλες τις κλινικά βαθμολογημένες παραμέτρους αξιολόγησης. Μετά από 12 βδομάδες, το 94% των υποκειμένων που έλαβε θεραπεία με Bio-Oil Skincare Oil παρουσίασε μια στατιστικά σημαντική βελτίωση στη συνολική εμφάνιση στο πρόσωπο και το 80% των υποκειμένων παρουσίασε μια στατιστικά σημαντική βελτίωση στη συνολική εμφάνιση στον λαιμό.

Μελέτη 2: Σώμα

Δοκιμαστικό κέντρο
Thomas J. Stephens & Associates, Inc., Texas, United States of America.

Σκοπός
Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του Bio-Oil Skincare Oil όταν χρησιμοποιείται από γυναίκες με ήπια έως μέτρια φωτογήρανση στο ντεκολτέ, στο κάτω μέρος του ποδιού (κνήμη) και στο μπράτσο.

Δείγμα
Υποκείμενα: 67 γυναίκες συμμετέχοντες διαφορετικών εθνικοτήτων με κλινικά καθορισμένη ήπια έως μέτρια φωτογήρανση στο πρόσωπο και στον λαιμό. 35 υποκείμενα έλαβαν θεραπεία με Bio-Oil Skincare Oil, ενώ 32 υποκείμενα δεν έλαβαν θεραπεία. Ηλικία συμμετεχόντων: από 30 μέχρι 70.

Μεθοδολογία
Τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, αποτελεσματικότητα τυφλή ως προς τον βαθμολογητή. Τα υποκείμενα συμμετείχαν σε ένα αρχικό έλεγχο αξιολόγησης ο οποίος ακολουθήθηκε από περίοδο έκπλυσης μίας εβδομάδας. Το προϊόν εφαρμοζόταν στο ντεκολτέ, στο κάτω μέρος των ποδιών (κνήμη) και στα μπράτσα δυο φορές ημερησίως για 12 εβδομάδες. Η εφαρμογή γινόταν υπό επίβλεψη κατά τη βασική επίσκεψη. Έγιναν κλινικές αξιολογήσεις κατά τις εβδομάδες 0, 2, 4, 8 και 12. Τα υποκείμενα βαθμολογήθηκαν κλινικά, ξεχωριστά στο ντεκολτέ, στο κάτω μέρος των ποδιών (κνήμες) και στα μπράτσα για τις πιο κάτω παραμέτρους αποτελεσματικότητας: συνολική εμφάνιση, πτυχωτή υφή, ξηρότητα/ξηροδερμία, οπτική τραχύτητα/λειότητα, αίσθηση τραχύτητας/λειότητας.

Αποτέλεσμα
Το Bio-Oil Skincare Oil είναι αποτελεσματικό στη βελτίωση της συνολικής εμφάνισης του κατεστραμμένου από το φως (γερασμένο) δέρματος στο σώμα. Μετά από 4 εβδομάδες επιτεύχθηκε ένα στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα για όλες τις κλινικά βαθμολογημένες παραμέτρους αξιολόγησης. Μετά από 12 βδομάδες, το 89% των υποκειμένων που έλαβε θεραπεία με Bio-Oil Skincare Oil παρουσίασε μια στατιστικά σημαντική βελτίωση στη συνολική όψη στο ντεκολτέ, στο κάτω μέρος των ποδιών (κνήμες) και στα μπράτσα.