Δοκιμαστικό κέντρο

 

Thomas J. Stephens & Associates, Inc., Texas, United States of America.

 

Μελέτη 1: Πρόσωπο και λαιμός

 

Σκοπός

Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του Bio-Oil Skincare Oil (Natural)  όταν χρησιμοποιείται από γυναίκες με ήπια έως μέτρια φωτογήρανση στο πρόσωπο και στον λαιμό.

 

Δείγμα

Υποκείμενα: 64 γυναίκες συμμετέχοντες διαφορετικών εθνικοτήτων με κλινικά καθορισμένη ήπια έως μέτρια φωτογήρανση, στο πρόσωπο και στον λαιμό. Η ομάδα που έλαβε θεραπεία με  Bio‑Oil Skincare Oil (Natural) περιλάμβανε 32 υποκείμενα, και η ομάδα που δεν έλαβε θεραπεία περιλάμβανε επίσης 32 υποκείμενα. Ηλικία συμμετεχόντων: από 30 μέχρι 70.

 

Μεθοδολογία

Τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, αποτελεσματικότητα τυφλή ως προς τον αξιολογητή. Τα υποκείμενα συμμετείχαν σε ένα αρχικό έλεγχο αξιολόγησης ο οποίος ακολουθήθηκε από περίοδο έκπλυσης μίας εβδομάδας. Στην ομάδα που λάμβανε θεραπεία, το Bio‑Oil Skincare Oil (Natural) εφαρμοζόταν στο πρόσωπο και στον λαιμό δυο φορές ημερησίως για 16 εβδομάδες, η πρώτη εφαρμογή έγινε υπό επίβλεψη κατά την αρχική επίσκεψη. Έγιναν κλινικές αξιολογήσεις κατά τις εβδομάδες 0, 2, 4 και 16.  Τα υποκείμενα βαθμολογήθηκαν κλινικά στο συνολικό πρόσωπο και στον λαιμό για τις πιο κάτω παραμέτρους αποτελεσματικότητας: λεπτές γραμμές, χονδροειδείς ρυτίδες,  οπτική τραχύτητα/λειότητα, αίσθηση τραχύτητας/λειότητας,  διάστικτη μελάγχρωση, ανομοιόμορφη χροιά δέρματος,  σαφήνεια (θαμπάδα),  οπτική σφυγηλότητα και συνολική αξιολόγηση της όψης. Επίσης λήφθηκαν ψηφιακές φωτογραφίες του προσώπου και του λαιμού του κάθε υποκειμένου, η βαθμολόγηση των φωτογραφιών πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της μελέτης. Οι φωτογραφίες που λήφθηκαν σε κάθε χρονικό σημείο αξιολογούνταν συνολικά για τις λεπτές γραμμές, τις χονδροειδείς ρυτίδες, τη διάστικτη μελάγχρωση, την ανομοιόμορφη χροιά δέρματος, την σαφήνεια (θαμπάδα), και τη συνολική αξιολόγηση της όψης.

 

Αποτέλεσμα

Το Bio-Oil Skincare Oil (Natural) είναι αποτελεσματικό στη βελτίωση της συνολικής όψης δέρματος με φωτογήρανση στο πρόσωπο και τον λαιμό. Μετά από 16 εβδομάδες,  η ομάδα που έλαβε θεραπεία με Bio-Oil Skincare Oil (Natural)  ξεπέρασε σημαντικά την ομάδα ελέγχου που δεν έλαβε θεραπεία, σε σχέση με όλες τις κλινικές παραμέτρους και τις παραμέτρους αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας με φωτογραφίες. Μετά από 16 εβδομάδες,  το 54% των υποκειμένων που έλαβε θεραπεία με Bio-Oil Skincare Oil (Natural) παρουσίασε μια στατιστικά σημαντική βελτίωση στη συνολική όψη του προσώπου και του λαιμού.

 

Μελέτη 2: Σώμα

 

Σκοπός

Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του Bio-Oil Skincare Oil (Natural) όταν χρησιμοποιείται από γυναίκες με ήπια έως μέτρια φωτογήρανση στο ντεκολτέ, στο κάτω μέρος του ποδιού (κνήμη) και στο μπράτσο.

 

Δείγμα

Υποκείμενα: 64 γυναίκες συμμετέχοντες διαφορετικών εθνικοτήτων με κλινικά καθορισμένη ήπια έως μέτρια φωτογήρανση στο πρόσωπο και στον λαιμό. 32 υποκείμενα έλαβαν θεραπεία με Bio-Oil Skincare Oil (Natural), ενώ 32 υποκείμενα δεν έλαβαν θεραπεία. Ηλικία συμμετεχόντων: από 30 μέχρι 70.

 

Μεθοδολογία

Τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, αποτελεσματικότητα τυφλή ως προς τον βαθμολογητή. Τα υποκείμενα συμμετείχαν σε ένα αρχικό έλεγχο αξιολόγησης ο οποίος ακολουθήθηκε από περίοδο έκπλυσης μίας εβδομάδας. Στην ομάδα που έλαβε θεραπεία, το Bio-Oil Skincare Oil (Natural) εφαρμοζόταν στο ντεκολτέ, στο κάτω μέρος των ποδιών (κνήμη) και στα μπράτσα δυο φορές ημερησίως για 16 εβδομάδες. Η πρώτη εφαρμογή γινόταν υπό επίβλεψη κατά την αρχική επίσκεψη. Έγιναν κλινικές αξιολογήσεις κατά τις εβδομάδες 0, 2, 4 και 16. Τα υποκείμενα βαθμολογήθηκαν κλινικά, ξεχωριστά στο ντεκολτέ, στο κάτω μέρος των ποδιών (κνήμες) και στα μπράτσα για τις πιο κάτω παραμέτρους αποτελεσματικότητας: οπτική τραχύτητα/λειότητα, αίσθηση τραχύτητας/λειότητας, ξηρότητα/ξηροδερμία, πτυχωτή υφή και συνολική αξιολόγηση της όψης. 

Αποτέλεσμα

Το Bio-Oil Skincare Oil (Natural) είναι αποτελεσματικό στη βελτίωση της συνολικής όψης του φωτογηρασμένου δέρματος στο σώμα. Μετά από 2 εβδομάδες, η ομάδα που έλαβε θεραπεία με Bio-Oil Skincare Oil (Natural) ξεπέρασε κατά πολύ την ομάδα ελέγχου που δεν έλαβε θεραπεία, σχετικά με όλες τις κλινικά βαθμολογημένες παραμέτρους αξιολόγησης. Μετά από 16 εβδομάδες, το 82% , το 93% και το 71% των υποκειμένων που έλαβε θεραπεία με Bio-Oil Skincare Oil παρουσίασαν αντίστοιχα μια στατιστικά σημαντική βελτίωση στη συνολική όψη του ντεκολτέ, στο κάτω μέρος των ποδιών (κνήμες) και στα μπράτσα.