Δοκιμαστικό κέντρο

Complife Italia S.r.l, Italy.

Σκοπός

Να εξετασθεί αν το Bio-Oil Skincare Oil (Natural) μπορεί να προκαλέσει ακμή και φαγέσωρες.

Δείγμα

Υποκείμενα: 20 συμμετέχοντες, 14 γυναίκες και 6 άνδρες από διαφορετικές εθνικότητες με δέρμα επιρρεπές στην ακμή. Ηλικία συμμετεχόντων: από 18 μέχρι 65.

Μεθοδολογία

Ελεγχόμενη μελέτη. Το προϊόν εφαρμόστηκε σε ένα δίσκο από διηθητικό χαρτί στην περιοχή της άνω πλάτης των συμμετεχόντων. Τα επιθέματα παρέμειναν στην ίδια θέση για 48 – 72 ώρες, αφαιρέθηκαν και εφαρμόστηκαν ξανά. Συνολικά τοποθετήθηκαν 12 επιθέματα για 4 συνεχόμενες εβδομάδες. Αξιολογήθηκαν τρεις περιοχές συγκρίνοντας τον αρνητικό έλεγχο (απιονισμένο νερό), το δοκιμαστικό προϊόν (Bio-Oil Skincare Oil (Natural)) και τον θετικό έλεγχο (αλκοόλη λανολίνης, ένα γνωστό φαγεσωρογόνο προϊόν). Οι δερματικές αντιδράσεις αξιολογήθηκαν κλινικά, υπό την επίβλεψη δερματολόγου, 15 λεπτά μετά την αφαίρεση του κάθε επιθέματος για να συγκριθεί η παρουσία των φαγεσώρων πριν και μετά την εφαρμογή του προϊόντος.Αποτέλεσμα

Το Bio-Oil Skincare Oil φάνηκε να είναι μη φαγεσωρογόνο. Η περιοχή στην οποία εφαρμόστηκε το Bio-Oil Skincare Oil (Natural) δεν έδειξε κάποια σημαντική διαφορά συγκριτικά με την περιοχή αρνητικού ελέγχου. Ο θετικός έλεγχος προκάλεσε ακμή.