Δοκιμαστικό κέντρο
Dept. of Dermatology, Peking University First Hospital, Beijing, China.

Σκοπός
Μια διερευνητική μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Bio-Oil Skincare Oil για τη βελτίωση της όψης των ουλών ακμής στο πρόσωπο, σε υποκείμενα κινέζικης καταγωγής.

Δείγμα
Υποκείμενα: 44 υποκείμενα κινέζικης καταγωγής με πρόσφατα σχηματισμένες ουλές ακμής στο πρόσωπο (<1 έτους). 32 υποκείμενα έλαβαν θεραπεία με Bio-Oil Skincare Oil, ενώ 12 υποκείμενα δεν έλαβαν θεραπεία. Ηλικία συμμετεχόντων: από 14 μέχρι 30.

Μεθοδολογία
Τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, αποτελεσματικότητα τυφλή ως προς τον βαθμολογητή. Τα υποκείμενα συμμετείχαν σε ένα αρχικό έλεγχο αξιολόγησης ο οποίος ακολουθήθηκε από περίοδο έκπλυσης μίας εβδομάδας. Το προϊόν εφαρμοζόταν δυο φορές ημερησίως για 10 εβδομάδες. Η εφαρμογή γινόταν υπό επίβλεψη ανά τακτά διαστήματα. Έγιναν αξιολογήσεις κατά τις εβδομάδες 0, 4, 8 και 10 οι οποίες περιλάμβαναν τα ακόλουθα: αξιολόγηση GSS (Global scarring score) από τον ερευνητή, μέτρηση του χρώματος της ουλής/ερυθρότητας με τη χρήση χρωματόμετρου, μέτρηση του ποσοστού σμήγματος με τη χρήση σμηγματόμετρου, καταγραφή του αριθμού των φαγέσωρων και των φλεγμονωδών βλαβών από δερματολόγο. Επίσης, τα υποκείμενα συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια αυτο-αξιολόγησης σε κάθε επίσκεψη.

Αποτέλεσμα
Το καλύτερο αποτέλεσμα της κλινικής βαθμολογίας επιτεύχθηκε σε σχέση με την ικανότητα του Bio-Oil Skincare Oil να μειώσει το ερύθημα ή την ερυθρότητα των επίπεδων ουλών ακμής, με το ολικό δέρμα να γίνεται πιο φωτεινό. Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων αυτό-αξιολόγησης έδειξαν ότι πάνω από το 84% των υποκειμένων παρουσίασε βελτίωση στη συνολική κατάσταση των ουλών ακμής και πάνω από το 90% παρατήρησε βελτίωση στο χρώμα της ουλής. Τα αποτελέσματα από τη μέτρηση ακμής και τη μέτρηση σμήγματος έδειξαν ότι η χρήση του Bio-Oil Skincare Oil δεν προκαλεί ή δεν επιδεινώνει την ακμή ούτε αυξάνει την έκκριση σμήγματος.