Δοκιμαστικό κέντρο
Ayton-Moon, Somerset, United Kingdom.

Σκοπός
Να εκτιμηθεί η ικανότητα του Bio-Oil Skincare Oil στο να βελτιώσει την όψη των ουλών, σε μία δοκιμή με 82 χρήστες.

Δείγμα
Υποκείμενα: 82 συμμετέχοντες συμπεριλαμβανομένων ενηλίκων και παιδιών. Ηλικία ουλής: πρόσφατα σχηματισμένες ουλές μέχρι <10 ετών. Είδη ουλής: εξογκωμένη, επίπεδη και ατροφική, κυμαίνονται από μικρά εγκαύματα και γρατσουνιές μέχρι χειρουργικές ουλές. Τοποθεσία ουλής: διάφορες.

Μεθοδολογία
Το προϊόν εφαρμοζόταν 3 φορές ημερησίως για 4 εβδομάδες. Δόθηκε η οδηγία στους συμμετέχοντες να κάνουν κυκλικό μασάζ μέχρι να απορροφηθεί πλήρως το προϊόν. Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις κατά τις εβδομάδες 0, 2 και 4. Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν τη βελτίωση που παρατήρησαν σε κλίμακα από το 1 μέχρι το 9 (όπου το 1 αντιπροσώπευε την παρατήρηση «καμία βελτίωση» και το 9 τη «μεγάλη βελτίωση»).

Αποτέλεσμα
Το 82% των συμμετεχόντων σημείωσε βελτίωση στην όψη των ουλών τους μετά από 4 εβδομάδες.