Δοκιμαστικό κέντρο
proDERM Institute for Applied Dermatological Research, Hamburg, Germany.

Σκοπός
Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του Bio-Oil Skincare Oil για τη βελτίωση της όψης των ουλών.

Δείγμα
Υποκείμενα: 36 γυναίκες συμμετέχοντες από διαφορετικές εθνικότητες. Ηλικία ουλής: πρόσφατα σχηματισμένες ουλές – μέχρι 3 ετών. Τοποθεσία ουλής: κοιλιά, πόδι, μπράτσο, λαιμός, γόνατο, κορμός, πάνω μέρος του σώματος. Ηλικία συμμετεχόντων: από 18 μέχρι 65.

Μεθοδολογία
Διπλή-τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με placebo. Τα υποκείμενα είχαν αντίστοιχες ουλές ή ουλή αρκετά μεγάλη ούτως ώστε να επιτρέπει εφαρμογή σε κάθε μισό και σύγκριση στο ίδιο υποκείμενο. Το προϊόν εφαρμοζόταν 2 φορές ημερησίως για 8 εβδομάδες, χωρίς να γίνεται επιπλέον μασάζ στη στοχευμένη περιοχή. Η εφαρμογή γινόταν υπό επίβλεψη ανά τακτά διαστήματα. Έγιναν αξιολογήσεις κατά τις εβδομάδες 0, 2, 4 και 8. Αξιολογήθηκαν διαφορετικές παράμετροι ουλών, όπως ορίζονται στον πίνακα Patient and Observer Scar Assessment Scale (POSAS).

Αποτέλεσμα
Το Bio-Oil Skincare Oil είναι αποτελεσματικό στη βελτίωση της όψης των ουλών. Ένα στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα μετά από μόνο 2 βδομάδες (ημέρα 15), εμφανές στο 66% των υποκειμένων. Μετά από 8 βδομάδες (ημερά 57), το 92% των υποκειμένων παρουσίασε βελτίωση, με το εύρος της βελτίωσης σχεδόν να τριπλασιάζεται συγκριτικά με το αποτέλεσμα των 2 βδομάδων. Συνεχής βελτίωση στον πίνακα POSAS κατά τη διάρκεια της μελέτης.