Κέντρο Δοκιμών

proDERM Institute for Applied Dermatological Research, Hamburg, Germany.

Σκοπός

Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του Bio‑Oil Skincare Oil (Natural) στη βελτίωση της όψης των ουλών.

Δείγμα

Υποκείμενα: 40 γυναίκες διαφορετικών εθνικοτήτων. Ηλικία ουλής: πρόσφατα σχηματισμένες – μέχρι τριών ετών. Τοποθεσία ουλής: πρόσωπο ή σώμα εξαιτίας μεγάλων αμυχών, κοψιμάτων ή χειρουργικών ουλών. Ηλικία συμμετεχόντων: από 18 μέχρι 65.

Μεθοδολογία

Τυφλοποίηση του αξιολογητή, τυχαιοποιημένη αξιολόγηση εικόνας, μελέτη ανοιχτής ετικέτας/επισήµανσης.

Η ένταξη των υποκειμένων πραγματοποιήθηκε από δερματολόγο χρησιμοποιώντας την κλίμακα αξιολόγησης POSAS (Patient and Observer Scar Assessment Scale). Το Bio-Oil Skincare Oil (Natural) εφαρμοζόταν δύο φορές την ημέρα για 8 εβδομάδες, κάνοντας απαλό μασάζ με κυκλικές κινήσεις στην καθορισμένη ουλή και στο περιβάλλον δέρμα. Η εφαρμογή πραγματοποιήθηκε υπό επίβλεψη σε τακτά διαστήματα. Ο κύριος στόχος ήταν να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα του προϊόντος στο δέρμα μέσω της κλίμακας αξιολόγησης POSAS κατά την έναρξη και στις 2, 4 και 8 εβδομάδες. Περαιτέρω παράμετροι που διερευνήθηκαν στο τέλος της μελέτης περιλάμβαναν αξιολόγηση της εικόνας του αισθητικού αποτελέσματος από 6 εκπαιδευμένους αξιολογητές και τα ίδια τα υποκείμενα, και απόκλιση χρώματος δέρματος των ουλών, όπως μετρήθηκε με Χρωματόμετρο, σε σχέση με το περιβάλλον δέρμα.


Αποτέλεσμα

Το Bio‑Oil Skincare Oil (Natural) είναι αποτελεσματικό στη βελτίωση της όψης των ουλών. Μια στατιστικά σημαντική βελτίωση στην κλίμακα αξιολόγησης POSAS (λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές και υποκειμενικές αξιολογήσεις των κλιμάκων OSAS και PSAS) έγινε εμφανής στο 94% των υποκειμένων, μετά από μόνο 2 εβδομάδες. Μετά από 8 εβδομάδες το 100% των υποκειμένων σημείωσε σημαντική βελτίωση, με το εύρος της βελτίωσης να ξεπερνά το διπλάσιο αυτής που σημειώθηκε στις 2 εβδομάδες. Μια συνεχής και σημαντική βελτίωση στην κλίμακα αξιολόγησης POSAS σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της μελέτης.