Δοκιμαστικό κέντρο
proDERM Institute for Applied Dermatological Research, Hamburg, Germany.

Σκοπός
Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του Bio-Oil Skincare Oil για τη βελτίωση της όψης των ραβδώσεων.

Δείγμα
Υποκείμενα: 38 γυναίκες συμμετέχοντες από διαφορετικές εθνικότητες. Αιτίες ράβδωσης: διάφορες (μεταγεννητική περίοδος, αύξηση βάρους ή εφηβική ανάπτυξη). Τοποθεσία ουλής: κοιλιά, μηροί και γοφοί. Ηλικία συμμετεχόντων: από 18 μέχρι 65.

Μεθοδολογία
Διπλή-τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με placebo. Τα υποκείμενα είχαν αντίστοιχες ραβδώσεις ή ραβδώσεις αρκετά μεγάλες ούτως ώστε να επιτρέπεται εφαρμογή σε κάθε μισό και σύγκριση στο ίδιο υποκείμενο. Το προϊόν εφαρμοζόταν 2 φορές ημερησίως για 8 εβδομάδες, χωρίς να γίνεται επιπλέον μασάζ στη στοχευμένη περιοχή. Η εφαρμογή γινόταν υπό επίβλεψη ανά τακτά διαστήματα. Έγιναν αξιολογήσεις κατά τις εβδομάδες 0, 2, 4 και 8. Αξιολογήθηκαν διαφορετικές παράμετροι ουλών, όπως ορίζονται στον πίνακα Patient and Observer Scar Assessment Scale (POSAS).

Αποτέλεσμα
Το Bio-Oil Skincare Oil είναι αποτελεσματικό στη βελτίωση της όψης των ραβδώσεων. Ένα στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα μετά από μόνο 2 βδομάδες (ημέρα 15), εμφανές στο 95% των υποκειμένων. Μετά από 8 βδομάδες (ημερά 57), το 100% των υποκειμένων παρουσίασε βελτίωση, με το εύρος της βελτίωσης να ξεπερνά το διπλάσιο συγκριτικά με το αποτέλεσμα των 2 εβδομάδων. Συνεχής βελτίωση στον πίνακα POSAS κατά τη διάρκεια της μελέτης.