Κέντρο Δοκιμών

proDERM Institute for Applied Dermatological Research, Hamburg, Germany.

 

Σκοπός

Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του Bio‑Oil Skincare Oil (Natural) στη βελτίωση της όψης των ραβδώσεων.

 

Δείγμα

Υποκείμενα: 36 γυναίκες διαφορετικών εθνικοτήτων. Αιτίες ραβδώσεων: Διαφορετικές (μεταγεννητική περίοδος, αύξηση βάρους, προπόνηση με βάρη ή εφηβική ανάπτυξη). Τοποθεσία ραβδώσεων: κοιλιά, μπράτσα, μηροί και γοφοί. Ηλικία συμμετεχόντων: από 18 μέχρι 65.

 


Μεθοδολογία

Τυφλοποίηση του αξιολογητή, τυχαιοποιημένη αξιολόγηση εικόνας, μελέτη ανοιχτής ετικέτας/επισήµανσης.

Η ένταξη των υποκειμένων πραγματοποιήθηκε από ιατρό σύμφωνα με το Mallol Score. Το Bio-Oil Skincare Oil (Natural) εφαρμοζόταν δύο φορές την ημέρα για 8 εβδομάδες, κάνοντας απαλό μασάζ με κυκλικές κινήσεις στις καθορισμένες ραβδώσεις και στο περιβάλλον δέρμα. Η εφαρμογή πραγματοποιήθηκε υπό επίβλεψη σε τακτά διαστήματα. Ο κύριος στόχος ήταν να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα του προϊόντος στο δέρμα μέσω της κλίμακας αξιολόγησης POSAS κατά την έναρξη και στις 2, 4 και 8 εβδομάδες. Μία ακόμη παράμετρος διερευνήθηκε στο τέλος της μελέτης και περιλάμβανε αξιολόγηση της εικόνας του αισθητικού αποτελέσματος από 6 εκπαιδευμένους αξιολογητές και από τα ίδια τα υποκείμενα.

 

Αποτέλεσμα

Το Bio‑Oil Skincare Oil (Natural) είναι αποτελεσματικό στη βελτίωση της όψης των ραβδώσεων. Μια στατιστικά σημαντική βελτίωση στην κλίμακα αξιολόγησης POSAS (λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές και υποκειμενικές εξετάσεις των κλιμάκων OSAS και PSAS) ήταν εμφανής στο 71% των υποκειμένων, μετά από μόνο 2 εβδομάδες. Μετά από 8 εβδομάδες το 97% των υποκειμένων σημείωσε σημαντική βελτίωση, με το εύρος της βελτίωσης να είναι 5 φορές μεγαλύτερο από αυτό που σημειώθηκε στις 2 εβδομάδες. Μια συνεχής και σημαντική βελτίωση στην κλίμακα αξιολόγησης POSAS σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της μελέτης.