Δοκιμαστικό κέντρο
Η δοκιμή διεξήχθη από τον Καθηγητή – Δόκτορα J Wiechers, Rigano Laboratories, Μιλάνο, Ιταλία.

Σκοπός
Να αξιολογηθεί αν το Bio-Oil Skincare Oil επιδεικνύει παρόμοια ποσοστά για τον περιορισμό της διαδερμικής απώλειας νερού συγκριτικά με το εμβρυικό σμήγμα (vernix caseosa).

Μεθοδολογία
Γνωστές ποσότητες νερού σε ποτήρια καλυμμένα με ημι-διαπερατή μεμβράνη που ονομάζεται Vitro-Skin™, η οποία μιμείται τις ιδιότητες της επιφάνειας του ανθρώπινου δέρματος. Εμβρυικό σμήγμα (vernix caseosa) και Bio-Oil Skincare Oil εφαρμόστηκαν στη μεμβράνη και καταμετρήθηκε ο ρυθμός απώλειας νερού από το ποτήρι στο πέρασμα του χρόνου. Αυτό συγκρίθηκε με τον ρυθμό απώλειας νερού χωρίς να υπάρχει κάποιο προϊόν στη μεμβράνη. Υπολογίστηκε ο ρυθμός μεταφοράς υδρατμού για κάθε προϊόν και αποδόθηκε σε g/m2/h.

Αποτέλεσμα
Το Bio-Oil Skincare Oil επέδειξε ένα πολύ παρόμοιο ποσοστό όσο αφορά τον περιορισμό της διαδερμικής απώλειας νερού σε σχέση με το εμβρυακό σμήγμα, καταγράφοντας 23.5 συγκριτικά με το αποτέλεσμα του εμβρυακού σμήγματος το οποίο ήταν 27.2