Κέντρο Δοκιμών

Rigano Laboratories, Milan, Italy.

Σκοπός

Να αξιολογηθεί αν το Bio-Oil Skincare Oil (Natural) παρουσιάζει παρόμοιο ποσοστό αδιαπερατότητας συγκριτικά με το εμβρυικό σμήγμα (vernix caseosa).

Μεθοδολογία

Γνωστές ποσότητες νερού τοποθετήθηκαν μέσα σε ποτήρια καλυμμένα με ημι-διαπερατή μεμβράνη που ονομάζεται Vitro-Skin™, η οποία μιμείται τις ιδιότητες της επιφάνειας του ανθρώπινου δέρματος. Εφαρμόστηκαν στη μεμβράνη ίσες ποσότητες από εμβρυικό σμήγμα (vernix caseosa) και Bio-Oil Skincare Oil (Natural) και καταμετρήθηκε ο ρυθμός απώλειας νερού από το ποτήρι κατά το πέρασμα του χρόνου. Αυτό συγκρίθηκε με τον ρυθμό απώλειας νερού χωρίς να υπάρχει κάποιο προϊόν στη μεμβράνη. Υπολογίστηκε ο ρυθμός μεταφοράς υδρατμού για κάθε προϊόν και αποδόθηκε σε g/m2/h.Αποτέλεσμα

Το Bio-Oil Skincare Oil (Natural) παρουσίασε ένα πολύ παρόμοιο ποσοστό αδιαπερατότητας συγκριτικά με το εμβρυικό σμήγμα (vernix caseosa) καταγράφοντας 24.9 σε σύγκριση με εμβρυακό σμήγμα που κατέγραψε 27.1.