Δοκιμαστικό κέντρο
Complife, Italy.

Σκοπός
Να εξετασθεί αν το Bio-Oil Skincare Oil είναι πιθανό να προκαλέσει ακμή και φαγέσωρες.

Δείγμα
Υποκείμενα: 20 συμμετέχοντες, 14 γυναίκες και 6 άνδρες από διαφορετικές εθνικότητες με δέρμα επιρρεπές στην ακμή. Ηλικία συμμετεχόντων: από 18 μέχρι 65.

Μεθοδολογία
Τυχαιοποιημένη και ελεγχόμενη. Το προϊόν εφαρμόστηκε σε ένα δίσκο από διηθητικό χαρτί στην περιοχή της άνω πλάτης. Τα επιθέματα παρέμειναν στην ίδια θέση για 48 -72 ώρες, αφαιρέθηκαν και εφαρμόστηκαν ξανά. Συνολικά τοποθετήθηκαν 12 επιθέματα για 4 συνεχόμενες εβδομάδες. Αξιολογήθηκαν τρεις περιοχές συγκρίνοντας τον αρνητικό έλεγχο (απιονισμένο νερό), το δοκιμαστικό προϊόν (Bio-Oil Skincare Oil) και τον θετικό έλεγχο (αλκοόλη λανολίνης, ένα γνωστό φαγεσωρογόνο προϊόν). Οι δερματικές αντιδράσεις αξιολογήθηκαν κλινικά, υπό την επίβλεψη δερματολόγου, 15 λεπτά μετά την αφαίρεση του κάθε επιθέματος και η παρουσία των φαγεσώρων συγκρίθηκε πριν και μετά την έκθεση στο προϊόν.

Αποτέλεσμα
Το Bio-Oil Skincare Oil φάνηκε να είναι μη φαγεσωρογόνο. Η περιοχή στην οποία εφαρμόστηκε το Bio-Oil Skincare Oil δεν έδειξε σημαντική διαφορά συγκριτικά με την περιοχή αρνητικού ελέγχου. Ο θετικός έλεγχος προκάλεσε ακμή.